• slider image 249
  • slider image 245
  • slider image 228
  • slider image 230
  • slider image 231
:::

文章列表

2023-05-18 公告 點心食材表112年6月 (幼兒園主任 / 14 / 活動消息)
2023-05-08 公告 點心食材表112年5月 (幼兒園主任 / 29 / 活動消息)
2023-05-08 公告 點心食材表112年4月 (幼兒園主任 / 15 / 活動消息)
2023-04-27 公告 臺南市立九份子國民中小學附設幼兒園112學年度新生入園抽籤錄取及備取名單 (幼兒園主任 / 317 / 幼兒園)
2023-04-20 公告 點心食材表112年5月 (幼兒園主任 / 20 / 活動消息)
2023-04-03 公告 臺南市立九份子國中小附設幼兒園112學年度招生簡章 (幼兒園主任 / 733 / 幼兒園)
2023-03-21 公告 點心食材表112年4月 (幼兒園主任 / 38 / 活動消息)
2023-03-03 公告 轉知本市社會局「112年度育兒指導方案」海報1份 (幼兒園主任 / 65 / 幼兒園)
2023-02-21 公告 點心食材表112年3月 (幼兒園主任 / 97 / 幼兒園)
2023-02-02 公告 點心食材表112年2月 (幼兒園主任 / 88 / 幼兒園)
:::

Google translate

報您知跑馬燈

影音特區

活動照片

IMG_3409.JPG
IMG_3409.JPG
IMG_3672.JPG
IMG_3672.JPG
IMG_3931.JPG
IMG_3931.JPG
IMG_3417.JPG
IMG_3417.JPG
IMG_2921.JPG
IMG_2921.JPG
IMG_3370.JPG
IMG_3370.JPG
IMG_3407.JPG
IMG_3407.JPG
IMG_2977.JPG
IMG_2977.JPG
IMG_3824.JPG
IMG_3824.JPG
IMG_3366.JPG
IMG_3366.JPG
IMG_3806.JPG
IMG_3806.JPG
IMG_3411.JPG
IMG_3411.JPG

Air Quality

校歌 android app